Basabi

Alicia Griffith

Basabi & Alicia Griffith

Coliseo Noela. 5 de agosto, 23h

Alicia deu recitais como solista en Reino Unido, España e Singapura. Entre estas actuacións inclúense Danse Sacrée et Profane pourharpe et cordes de Debussy e o Concierto para Frauta e Arpa en Do Maior (KV 299) de Mozart.
Alicia toca regularmente coa Orquestra Sinfónica de Navarra, London Mahler
Orchestra, Whitehall Orchestra, Orquestra Filarmónica de Gran Canaria, Nova Orquestra do País Vasco, e Nova Orquestra Nacional de Noruega, entre outras. Con todo admite que a súa paixón reside na música de cámara, e toca regularmente con diferentes agrupacións: duo con violín, duo con soprano, trio con frauta e viola, entre outras.
Basabi é un grupo que aúna musica tradicional e clásica, fusionando temas do Pais Vasco con cancións do norte europeo nunhacombinación moi
orixinal de instrumentos como a txalaparta e a arpa de pedais.