II Premio Composición “PORTUS APOSTOLI”

O Premio ‘Portus Apostoli’ naceu en 2022 como unha aposta por ampliar o repertorio de obras
para arpa e orquestra. Desta quenda, o certame afondará nesa mesma idea, mais dirixida a
favorecer o aumento de obras nas que o instrumento protagonista do Noia Harp Fest, a arpa,
poida combinar cunha banda O galardón, cuxo recoñecemento económico aumenta até os
2.500 euros, conlevará tamén a estrea absoluta da obra no marco dun concerto especial,
vinculado ao NHF, a cargo da Banda Municipal de Santiago coa colaboración da Banda de
Música de Noia, e coa interpretación de solistas do ámbito internacional. Ademais, como
novidade, outorgarase unha Mención de Honra, sen achega económica, para a obra que quede
en segunda posición no certame.

Para inscribir a súa obra, cubra o formulario de inscrición e remita os documentos en audio e pdf segundo se indica nas bases-

BASES DA CONVOCATORIA:

GALEGO ESPAÑOL ENGLISH

FORMULARIO DE INSCRICIÓN CALL FOR SCORES